PAYLAŞ

Duyurular

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Ücret Tarifesi

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan “Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Ücret Tarifesine” dair duyuru...

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Rapor Paylaşımı Hk. Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Rapor Paylaşımı hakkındaki duyuru bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB SEİK Tarafından Yapılan Motorlu Araç Tamirlerinde Onarım ve Yedek Parça Tedarik İşlemlerinden Kaynaklı Gecikmelere İlişkin Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Tamirlerinde Onarım ve Yedek Parça Tedarik İşlemlerinden Kaynaklı Gecikmelere ilişkin duyuru bilgilerinize sunulmuştur.

Zorunlu Deprem Sigortası Hasar Tespiti Uygulama Usül ve Esasları Kılavuzu

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HASAR TESPİTİ UYGULAMA USÜL VE ESASLARI KILAVUZU

TOBB SEİK DASK Deprem Hasar Tespit Rehberi

TOBB SEİK DASK DEPREM HASAR TESPİT REHBERİ

2023 Yılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

2023 Yılı Motorlu Araçlar Ekspertiz Ücret Tarifesi

MOTORLU ARAÇLAR EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

Automechanika Fuarı Dijital Davetiye

2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika’ ya Sektör paydaşlarından RS Otomotiv Grubu’ nun davetleri ile ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, SBM Ekran Kısıtlaması Hakkındaki Önemli Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan, SBM Ekran Kısıtlaması hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Eksper Olmayan Kişilerin Görevlendirilmesi Hakkındaki Önemli Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan, Eksper olmayan ya da İlgili Branşta Ruhsatnamesi olmayan kişilerin ekspertiz işlemlerinde görevlendirilmesine ilişkin duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Yazışma Dili ve Kuralları Hakkındaki Önemli Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Yazışma dili ve kuralları hakkında Sigorta Eksperlerine yönelik önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Mahkemelerde bilirkişi olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızın yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi'nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

2022 Yılı Motorlu Araçlar Ekspertiz Ücret Tarifesi

MOTORLU ARAÇLAR EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

2022 Yılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Trafik Sigortası Genel Şartları hakkındaki önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Eksper Yenileme Eğitimi İlanı hakkındaki Duyurusu

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Eksper Yenileme Eğitimi hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Rapor Paylaşımı Hakkındaki Önemli Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, rapor paylaşımı hakkındaki duyurusu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge

2021 Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

2021 Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

2021 Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

2021 Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2020 Cumartesi günü 31346 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini ekte bilgilerinize sunarız.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Değer Kaybı Atamaları Hakkındaki Önemli Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Değer Kaybı Atamaları hakkındaki önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Statik IP Süre Uzatımı Hakkındaki Duyurusu

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, “Statik IP Süre Uzatımı” hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB SEİK Tarafından Eksper Olmayan ya da İlgili Branşta Ruhsatnamesi Olmayan Kişilerin Ekspertiz İşlemlerinde Görevlendirilmesi Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Eksper olmayan ya da ilgili branşta ruhsatnamesi olmayan kişilerin ekspertiz işlemlerinde görevlendirilmesi hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Yetkisiz Sigorta Eksperliği Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Yetkisiz Sigorta Eksperliği hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Çekme Belgeli Olarak İhaleye Açılan Hurda Araçlar Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Çekme Belgeli Olarak İhaleye Açılan Hurda Araçlar hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değer Kaybı Atamaları ve Raporlaması Hakkında Duyuru

Bildiğiniz üzere 20.03.2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar”ile Trafik Sigortasında değer kaybı tespitlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılacaktır.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Bilgi ve Belgelerin Saklanması Hakkında Duyurusu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Bilgi ve belgelerin saklanması hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Maden Uzaktan Risk İnceleme Süreci Hakkında İlişkin Duyuru

29347 sayılı ve 06/05/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği kapsamında yürütülen risk incelemesi çalışmalarında Covid-19 nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında;

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Tam ve Ağır Hasarlı Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Tam ve Ağır Hasarlı Motorlu Kara Taşıtlarına ilişkin duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Maden Atama Hakkındaki Duyuru

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Risk Heyeti (komite) atamalarında, Komitede yer alan maden mühendisi ve/veya iş güvenliği uzmanının işi kabul ya da reddetmemesinden kaynaklanan gecikmeler yaşanabilmektedir.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM Ekran Geliştirme Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM Ekran Geliştirme hakkındaki duyuru aşağıda yer almaktadır.

Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Ekspertiz Raporunun İletilmesi ve Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkındaki (2020/6) nolu Sektör Duyurusu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Ekspertiz Raporunun İletilmesi ve Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2020_6) ile ilgili duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Eksper Yenileme Eğitimi İlanı hakkındaki Duyurusu

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Eksper Yenileme Eğitimi İlanı hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Koronavirüs Salgını Kapsamında Sigorta Acenteleri ve Eksperlerini İlgilendiren Destekler duyurusu

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Koronavirüs Salgını Kapsamında Sigorta Acenteleri ve Eksperlerini İlgilendiren Destekler duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan,Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın COVID19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkındaki Sektör Duyurusu

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nın COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkındaki Sektör Duyurusu (2020/4)

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Ortus Kullanım Klavuzu Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Ortus Kullanım Klavuzu duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Madenlerde Sıra Usulü Atamanın Başladığı Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Madenlerde Sıra Usulü Atamanın Başladığı Hakkında duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu 2020 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Hk.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, 2020 Yılı Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Hakkındaki duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Madenlerde Sıra Usulü Atama Hakkındaki Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Madenlerde Sıra Usulü Atama Hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2020/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hk.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, 2020/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Elazığ Depremi Göreve Çağrı Duyurusu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Elazığ Depremi Göreve Çağrı duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2020 Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesine dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2020 Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM nin 2 Faktörlü doğrulama uygulaması hakkındaki duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM nin 2 Faktörlü doğrulama uygulaması hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB SEİK Tarafından Yapılan “Sigorta Tahkim Komisyonunda Bilirkişi Görevlendirmelerinin Sıra Usulüne Göre (Random) Yapılacağına Dair Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan “Sigorta Tahkim Komisyonunda Bilirkişi görevlendirmelerinin Sıra usulüne göre (Random) yapılacağına dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan “Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu 2019 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Hk.

Bilirkişi olarak görev almak isteyen eksperler için, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yayınlanan haber ve başvuru koşulları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sigorta Haftası

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEMİ’ in Sigorta Eksperlerine hitaben yayınlamış olduğu Sigorta Haftası hakkındaki mesajını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Audatex'in Axa Sigorta ile İşbirliğine Dair Basın Bülteni Hakkında

Audatex'in Axa Sigorta ile İşbirliğine Dair Basın Bülteni

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan, SBM Eksper Genel Sorgu Ekranına İlişkin Duyuru

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, SBM Eksper Genel Sorgu Ekranına İlişkin duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği Yayınlandı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği 18 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. 18 Ağustos 2019 Tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarına 15. maddesinde, uzmanlık alanlarına ise 16. maddesinde yer verilmekte olup, başvuruların kabulü için bilirkişilik temel eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Yönetmeliğin tamamını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Mahkemelerde bilirkişi olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızın yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna e-Devlet üzerinden

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Duyuru

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan duyuru

Yiğit Bebeğe Merhaba

Dernek Personelimiz Sayın Derya ULA' nın 15.08.2018 tarihinde YİĞİT adını verdikleri bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Vefat ve Başsağlığı

Anadolu Sigorta’nın eski genel müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği’nin eski başkanı Sayın Mustafa SU' nun eşi Sayın İffet SU vefat ettiğini, 14.08.2018’ de defnedildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi İle İlgili Duyuru

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, "Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur...

Sigorta Eksperleri Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılması

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Sigorta Eksperleri Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Tarafından SEİK Aday Listesi Yayınlandı

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimine ilişkin duyuru...

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi İle İlgili Duyuru

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimine ilişkin duyuru...

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Değer Kaybı İle İlgili Duyuru

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Değer Kaybı ile ilgili duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

28.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurulumuz sonrasında Sayın Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında gerçekleşen ilk Yönetim Kurul Toplantımızda görev dağılımları yapılmış olup,

Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Sigorta Eksperleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2018 Cuma günü saat 12.00’de İstanbul, Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:183

İTO nun yeni Başkanı Şekib Avdagiç

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İstanbul Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Olarak Görevlendirilen Meslektaşımıza Başarılar Dileriz.

Sigorta Eksperleri Derneği Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa TOSUN İstanbul Sarıyer Belediyesi’ nde Meclis Üyesi olarak görev almıştır.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi İle İlgili Duyuru

Sigortacılık Eğitim Merkezi SEGEM tarafından yayınlanan, "Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Mahkeme Bilirkişiliği hk.

2017 yılı için yayımlanan Bilirkişilik Uzmanlık Alanları içerisinde sigorta eksperliği ile ilgili bir alan tanımlanmaması sebebi ile bazı Sigorta Eksperlerinin kabul edilmeyen bilirkişilik müracaatları hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2018 Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

Oto Branşı Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası na istinaden; TÜİK tarafından belirlenen üretici

2018 Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

Oto Dışı Branşlarda Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, bir örneği ekte yer alan 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin Genelgenin 7 nci maddesine istinaden

Kabul Edilmeyen Bilirkişilik Başvurularına Dair İtiraz Dilekçesi Örneği

04.01.2018 Tarihli, Kabul edilmeyen bilirkişilik başvuruları ve itiraz süresi hakkında TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda

Kabul Edilmeyen Bilirkişilik Başvuruları ve İtiraz Süresi Hk.

Kabul edilmeyen bilirkişilik başvuruları ve itiraz süresi hakkında TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bilirkişilik Uzmanlık Alanları İçerisine Sigorta Eksperliği ile İlgili Alanların Dahil Edilmesi

Bilirkişilik Uzmanlık Alanları içerisine sigorta eksperliği ile ilgili alanların dahil edilmesine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığına dair TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Yalçın KAYA tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Vefat ve Başsağlığı

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim ÇAĞLAR vefat etmiştir.

Temel İletişim Teknikleri Eğitimi

Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfımızca 2017 Yılı “Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri” kapsamında düzenlenen....

Vefat ve Başsağlığı

İTO Meslek Komitesi Başkanı Sayın Levent KORKUT’un annesi Sayın Nurihayat KORKUT vefat etmiştir...

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimine ilişkin TOBB SEİK tarafından yayınlanan yazı aşağıdaki gibi olup

Vefat ve Başsağlığı

İlk eksper raporu programcısı Sayın Ömer YARGIN vefat etmiştir. Cenazesi 24.07.2017 Pazartesi günü ikindi namazını takiben

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi

Sigortacılık Eğitim Merkezi SEGEM tarafından yayınlanan, "Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Anadolu Üniversitesi AÖF Eğitim Programları Hk.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından derneğimize gönderilen eğitim programlarına ilişkin tanıtım broşürleri ekte yer almakta olup, ilgilenen üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Trafik Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete de yayınlanan, 11.07.2017 tarihli ve 30121 sayılı

Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Gün 31/07/2017

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki Sigorta Eksperleri Levha aidat borçlarına

Üyelerimizden Sayın Sait SÜRMELİ'nin Auto Car Care Dergisinin Mart Sayısında Yayınlanan Röportajı

Üyelerimizden Sayın Sait SÜRMELİ'nin Auto Car Care Dergisinin Mart Sayısında Yayınlanan Röportajı

Türk Standardları Enstitüsü'nden Parça Belgelendirmeleri Hk.

13.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı “Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgelendirme Esaslarına Dair Genelge” ile eşdeğer parça tanımı yapılmış ve kontrol standartları belirlenmiştir. Türk Standardları Enstitüsü(TSE), T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda belgelendirme faaliyetlerine başlamıştır.

Vefat ve Başsağlığı

TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun annesi Sayın Solmaz HİSARCIKLIOĞLU vefat etmiştir.

Sigorta Eksperleri de Vergi İndiriminden Yararlanacak

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanacak vergi indiriminden Sigorta Eksperlerinin de faydalanması ilişkin,

EKSİST Bilgi Güncellemesi Hakkında

Sigorta Eksperlerinin EKSİST sistemi üzerinden atama işlemine ilişkin mağduriyet yaşamaması ve sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler

2016 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi

Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan sigorta eksperlerinin 5 yılda bir katılmak zorunda oldukları, Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimine ilişkin SEGEM tarafından yapılmış olan duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Levha Aidat Borçları Hk.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ nün Sigorta Eksperlerinin Levha Aidat Borçlarının Ödenmesi ile İlgili Duyurusu.

Mahkeme Bilirkişilik Duyurusu

Mahkemelerde bilirkişi olarak görev almak isteyen eksperlerimizin bulundukları illerdeki İl Adli Yargı Adalet Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2016/24 Sayılı Mükerrer Trafik Poliçesi Üretimine İlişkin Genelge hk.

T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ve 01.10 2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016/24 sayılı genelge doğrultusunda Trafik Poliçeleri üretimine ilişkin kurallarda aşağıdaki gibi değişiklik olmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Duyurusu

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

02 Ağustos 2016 tarih ve 29789 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Nisan Bardakçı Hatıra Ormanı Bağış Kampanyası

Çocuk yaşta kaybettiğimiz Nisan Bardakçı’nın hatırasını yaşatmak için babası Meslektaşımız Güvenç Bardakçı ve eşi

Ekisper Kitabı Sektör Hizmetine Sunuldu

Vakfımız tarafından, siz değerli meslektaşlarımızın anılarından derlenen EKİSPER kitabı SEDEV Yayınevi tarafından bastırılmış ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Hukuki ve Teknik Yönleriyle Araç Değer Kaybı Kitabı Sektör Hizmetine Sunuldu

Sigorta Eksperi Kayhan ANARAL tarafından kaleme alınan Hukuki ve Teknik Yönleriyle ARAÇ DEĞER KAYBI kitabı SEDEV Yayınevi tarafından bastırılmış ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Değer Kaybı Yazılımı Mağdur Kullanma Kılavuzu

Vakfımız tarafından hazırlanan ekte bulunan Değer Kaybı Yazılımı Mağdur Kullanma Kılavuzunu print ederek bölgenizdeki ‘İlinizdeki Servis ve tamirhanelere bilgi vererek dağıtmanızı önemle rica ederiz.

23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, tüm çocuklarımıza başarılı ve sağlıklı yıllar temenni ederiz.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Sigorta Eksperleri Mercedes Benz Türk A.Ş. Eğitimi

SED - SEDEV ve Mercedes Benz Trük A.Ş nin ortaklaşa planlamış oldukları eğitim programları çerçevesinde; ilk grup otobüs eğitimi Mercedes Benz Türk A.Ş Hoşdere Fabrikasında 26.12.2015 tarihinde yapılmıştır.

İTO'da Yapılan Zümre Toplantısında Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM ile Yapılan Röportaj

İTO'da Yapılan Zümre Toplantısında Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM ile Yapılan Röportaj

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

11 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14:00’de TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin organizasyonunda İstanbul Ticaret Odasında (İTO)’da

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34) Uygulamaları Hakkında Seik’in Duyurusu

Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34 ) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış olup...

(2015/32) Kara Araçları Kasko Sigortası B.3.-3.3.1.1 Maddesi Referans Rayiç Değere İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan, 28.08.2015 tarihli ve 2015/32 sayılı Kara Araçları Kasko Sigortası B.3.-3.3.1.1 Maddesi Referans Rayiç Değere İlişkin

SEGEM-SEDEV Değer Kaybı Eğitimi Başvuruları Alınmaya Başlandı

SEDEV-SEGEM İşbirliği ile 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları ve Değer Kaybı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği” Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge Değişikliği Hakkında Bilgilendirme

Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tutulan, kaza tespit tutanaklarına ilişkin 2015/26 sayılı genelgenin 12. ve 13. ncü maddelerinde değişiklik

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Şemsiye Dergisinde Yayımlanan Maden Sigortaları ile ilgili Yazısı

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Şemsiye Dergisinde Yayımlanan Maden Sigortaları ile ilgili Yazısı

Sigorta Eksperleri Maden Risk Analizine Başladı

Sigorta Eksperleri Maden Risk Analizine Başladı

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Acentem Dergisinde Yayımlanan Makalesi

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Acentem Dergisinde Yayımlanan Makalesi

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Şinasi EKİNCİOĞLU'nun Hayatımız Sigortalı Dergisinin Haziran Sayısında Yayınlanan Röportajı

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Şinasi EKİNCİOĞLU'nun Hayatımız Sigortalı Dergisinin Haziran Sayısında Yayınlanan Röportajı

Sigorta Haber E-Gazete'de Yayınlanan "Eksper Ücretlerinde Rotayı SEİK ve TSB Çizecek" Konu Başlıklı Haber

Sigorta eksperlerinin temel sorunlarından ‘asgari ücret tarifesi’nin çözümünde Türkiye Sigorta Birliği ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin sözü esas alınacak.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

14.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan,"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”

Elektronik İmza Kullanımı

Derneğimize gelen talepler üzerine ,Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) teklifler alınmış ve alınan teklifler içinde en uygun teklifi veren

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM Kanal A'daki Hayatımız Sigortalı Programına Konuk Oldu

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM Kanal A'daki Hayatımız Sigortalı Programına Konuk Oldu

24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlarız

Çağdaş Türkiye'mizin vazgeçilmezi olan tüm öğretmenlerimizi kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM’in Sigorta Dünyası Dergisinin Ekim Sayısında Yayınlanan Röportajı

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM’in Sigorta Dünyası Dergisinin Ekim Sayısında Yayınlanan Röportajı

10 Kasım

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 76. yılında saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

29 Ekim Kutlaması

Cumhuriyet Bayramı'nın 91. yılını kutlar, yıl dönümü vesilesiyle bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşerek bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet, minnet, saygı ve şükranlarımızı sunarız.

Mahkeme Bilirkişiliği Hakkında

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından da duyurusu yapıldığı üzere, mahkemelerde bilirkişi olarak görev almak isteyen eksperlerimizin en geç 31.10.2014 tarihine kadar bulundukları illerdeki İl Adli Yargı Adalet Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

Bayram Kutlaması

Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlar, Sevdiklerinizle Birlikte Daha Nice Sağlıklı ve Mutlu Bayramlar Geçirmenizi Temenni Ederiz

TSEV İleri Düzey Yangın-Mühendislik Eğitim Programı, 16 Eylül 2014

TSEV’in "İleri Seviye Sigortacılık Eğitim Programı - 6.Dönem Yangın ve Mühendislik Sigortaları Branşı" eğitimlerine ilişkin duyurusu

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Hayatımız Sigortalı Dergisi Röportajı

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Hayatımız Sigortalı Dergisi Röportajı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutlar, Bu vesile ile şehitlerimizin ruhlarını şad ederiz.

Sbm Mobil Uygulamasında Erişilebilir Eksper Olunması Hakkında

Akıllı telefonlardan Poliçe Sorgulama İşlemleri, Eksper Atama ve Durum Sorgulama, Eksper Raporu Sorgulama işlemlerini yapmaya olanak sağlayan

Geçmiş Olsun Dileği

Ege Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir Alp ASLAN’ın babası Sayın Demir ASLAN’ın Bornova Şifa Hastanesinde ameliyat olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Sigortacı Gazetesi Röportaj Videosu

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Sigortacı Gazetesi Röportaj Videosu

Bayram Tebriği

Mübarek Ramazan Bayramı’nın mesleki yakınlaşma ve birlikteliğe vesile olmasını temenni eder, sevdiklerinizle geçireceğiniz daha nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bayramlar dileriz.

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Sigortacı Gazetesi Röportajı

Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Sigortacı Gazetesi Röportajı

Yenilenmiş Web Sayfası, Forum Sayfası ve Logo Duyusu

Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu olarak sizlerle yapılacak iletişim ve bilgi akışının düzenli olarak sağlanması, mesleki gelişmeler hakkında doğru ve hızlı bilgilendirme yapmak için bundan sonraki dönemde web sayfamızın...

Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi Danışma Komitesi Toplantısında Sigorta Eksperlerinin Sorunları Görüşüldü

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kurulan Danışma Komitesinde temsil edilen Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Danışma Komitesi toplantısında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi...

2014 Yılı Üye Aidat Bedeli Belirlendi

Derneğimizin ana gelir kaynağı üye aidatıdır. Üye aidatının 2014 yılı, üç dönemde olduğu gibi 240,00 TL olarak tahsili yoluna gidilmesine karar verilmiştir.

TOBB, SOMA Yardım Kampanyası

Manisa ili Soma ilçemizde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında, 301 emekçimiz şehit olmuştur. Ülke olarak acımız büyüktür.

Bizlerinde mensupları arasında yer aldığımız TOBB, geride kalanların ailelerine maddi yardım için bir kampanya başlatmıştır.

Milletimizin Başı Sağolsun

Soma'da yaşanan faciada kaybettiğimiz emekçilerimize, Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara başsağlığı dileriz.

TOBB SEİK Tarafından Yapılan Duyuru

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından gerçek kişi sigorta eksperleri çalışma usullerine ilişkin yapılan duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değer Kaybı Standartı Belirleme Çalışmaları Devam Ediyor

Derneğimiz bünyesinde, Eksist, Standart Belirleme ve Değer Kaybı Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Değer Kaybı Raporları Hakkında Fikir ve Önerilerinizi Bekliyoruz

Piknik Organizasyonu (01/06/2014 LCV)

Birlikteliğimizi pekiştirmek, ailece hoş ve eğlenceli bir pazar günü geçirmek amacıyla, 1 HAZİRAN 2014 günü İstanbul Polenezköy Polenezpark tesisinde derneğimizce bir piknik organize edilecektir. Geleneksel hale getirmeyi istediğimiz bu pikniğe tüm meslektaşlarımızın katılımı arzu edilmektedir. Alternatifli fiyat listesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Güzel bir gün geçirmek, tesisten doğru ve beklenen hizmeti alabilmek için katılımınızı, katılım şeklinizi ve kaç kişi katılacağınızı telefon veya e-mail ile 19/05/2014 tarihine kadar dernek merkezine bildirmenizi rica ederiz.(LCV)

SED Kurulları Görev Dağılımı

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu sonrasında asil ve yedek üyelerin katılımıyla 23.04.2014 tarihinde gerçekleşen ilk kurul toplantısında görev dağılımları yapılmış olup, seçilmiş yeni kurullarımız çalışmalarına başlamıştır.

Sigorta Eksperleri Derneği Seçim Sonucu ve Teşekkür

19.04.2014 tarihinde Olağan Genel Kurulumuzda yapılan seçim sonucunda kaybeden taraf olmamıştır. Bilakis eksperlik mesleği ve eksperler bir bütünlük halinde kazanmıştır.

Trafik Kazalarında Düzenlenen Tespit Tutanağı, Sürücü Kurslarında Ders Olarak Öğretilecek

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Trafik ve Çevre Dersi programına Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenleme konusu dâhil edildi.

Piknik Organizasyonu Hk.

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen piknik organizasyonu,15 HAZİRAN 2014günü aynı yer olan İstanbul Polenezköy Polenezpark tesisinde gerçekleşecektir.

Eksperin Sigorta Poliçesindeki Taraflardan Biri İle Sözleşme İmzalaması

Bir sigorta şirketi, eksperlere bir sözleşme metni göndererek, eksper tarafından bu sözleşmenin imzalanarak, geri gönderilmesini talep etmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

Merhum Kamil Dalar Anıldı

20.02.2013 tarihinde kaybettiğimiz meslektaşımız Merhum Kamil DALAR’ın anısına eşinin, çocuklarının ve akrabalarının..

Brokerlik ve Finansal Denizcilik Semineri Yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Denizcilik Kulübü , 4 Nisan 2013 tarihinde...

Kayseri Sigortacılık Haftası

Kayseri Sigortacılık Haftası

Samsun Sigortacılık Haftası

Samsun Sigortacılık Haftası

Eksperler Arası Evrak Gönderimleri Hk.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun da etkisi ile bazı meslektaşlarımızın çeşitli gerekçelerle diğer meslektaşı tarafından talep edilen bilgileri paylaşmadığı hususunda şikayetler almaktayız.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, COVID-19 Salgını Nedeniyle Hazırlanan Tedbir Kuralları Duyurusu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, COVID-19 Salgını nedeniyle hazırlanan tedbir kuralları duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değer Kaybı Atamaları ve Raporlaması Hakkında Duyuru

Bildiğiniz üzere 20.03.2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” ile Trafik Sigortasında değer kaybı tespitlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılacaktır.

Değer Kaybı Atamaları

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, “Değer Kaybı Atamaları” hakkında önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Bu sayfa en son 13.05.2013 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ