PAYLAŞ

Brokerlik ve Finansal Denizcilik Semineri Yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Denizcilik Kulübü , 4 Nisan 2013 tarihinde "Brokerlık ve Finansal Denizcilik Zirvesi” organizasyonunu gerçekleştirerek, sektörde öncü denizcilik firmalarını, Yıldız Teknik Merkez Kampüsünde yer alan Oditoryum Salonu'nda ağırlamıştır.

Bu etkinlik çerçevesinde ;YTÜ öğrencilerinin brokerlıktan, sigortaya; bankadan, sigorta eksperliğine farklı iş alanlarında yer alan katılımcıları ile Denizcilik sektörünü ele almıştır.

Söz konusu etkinliğe davet edilen dernek üyelerimizden Sigorta Eksperi Sn.Oktay KUZUĞ tarafından "Sigorta Eksperliği” konulu bir sunum yapılmış ve sigorta eksperliği açısından güncel ve yasal değişimlerle ilgili olarak ; aşağıda belirtilen konularda katılımcılar bilgilendirilmiştir.

SİGORTA EKSPERLİĞİ AÇISINDAN GÜNCEL VE YASAL DEĞİŞİMLER

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren T.T.K göre;

"Md.1426 .Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.”

Bu madde ile, sigortalının kendi eksperini tayin etme hakkı ve ekspertiz ücretinin her halikarda SİGORTACI tarafından ödeneceği kanunlaşmıştır.

"Md.936 ileSicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır.”

Bu madde ile Gemiler "gayrimenkul” olmaktan çıkarılmış ve "Menkul” kıymet sayılmıştır.Böylece, gemilerle ilgili bankalara kıymet takdiri hizmetinin gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilmesi ile ilgili yanlışlık düzeltilmiştir.

Bu sayfa en son 23.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ