PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Duyuru

İstanbul.01.10.2018
Sayı    : 2018/356

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

                                                           Saygılarımızla.

                                             Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
                                                            Yönetim Kurulu
Sayın Sigorta Eksperi,

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin yirmiikinci fıkrasında, "Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir kişi, sigorta eksperliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta eksperliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarının (E) Ekspertiz ve Raporlama başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde "Sigorta Eksperi, ekspertiz işlemlerinin yürütülmesinde, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevlendirilen uzman başta olmak üzere, yanında çalışan raportör, yardımcı eleman veya stajyer vb. farklı unvan ve nitelikteki kişilerden faydalanabilir. Ancak, söz konusu kişiler büro işlemleri dışında, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarlarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar ile mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi çalışmalarını yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, anılan hükümler hilafına çeşitli uygulamalar yapıldığı hususunda İcra Komitemize şikayetler iletilmektedir. İcra Komitemiz konuya ilişkin şikayetleri titizlikle inceleyerek, ilgili mevzuata aykırı bir uygulama tespit etmesi halinde, gerekli müeyyideleri uygulayacaktır.

Bu çerçevede, eksper yanında çalışan personellerin konuya ilişkin bilgilendirilmeleri ve anılan hükümlere uyum hususunda tüm eksperler tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Bu sayfa en son 2.10.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ