PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Tam ve Ağır Hasarlı Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Duyuru

İstanbul.05.06.2020
Sayı : 2020/133

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Tam ve Ağır Hasarlı Motorlu Kara Taşıtlarına ilişkin duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu



Değerli meslektaşımız,

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 19.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge” ile tam hasarlı ve ağır hasarlı araçlara ilişkin yapılması gereken işlemler düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemeye riayet etmeyen sigorta eksperleri ile sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacağı belirtilmiştir.

Anılan Genelge'nin 5 inci maddesi, "Sigorta eksperleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren, düzenledikleri kesinleşmiş ekspertiz raporunda tam hasarlı veya ağır hasarlı olarak belirledikleri araçlara ilişkin bilgileri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM), raporun kesinleşmesini takip eden 5 iş günü içerisinde iletir. Gönderilecek bilgiler; araç plakası, aracın modeli, türü, rengi, şasi no, motor no ile sınırlıdır.” 7 nci maddesi ise, "Tam hasarlı veya ağır hasarlı kararı verilmiş olup, 1 Nisan 2020 tarihinden sonra SBM' ye bildirilmemiş olan araçların sorumluluğu yukarıda yer alan maddeler çerçevesinde ilgili sigorta eksperine ve ilgili sigorta şirketine aittir.” hükmünü amirdir.

Diğer yandan, 1 Nisan 2020 tarihinden önce "Tam Hasarlı” veya "Ağır Hasarlı” kararı verilmiş ve ödemesi tamamlanmış araçlara ilişkin düzenlenen eski raporların revize işlemi yapılarak kısmi hasara çevrilmesi, kısaca kayıtların değiştirilmesi taleplerinin eksperlere iletildiği bilgisi alınmıştır. Eksper raporlarına ilişkin tüm süreç ve değerler ilgili otoritelerce sistem üzerinden takip edilmekte olup, raporda yapılacak değişikliklerin tüketiciler nezdinde ciddi hak kayıpları oluşturabileceği, bu çerçevede eksperler açısından ağır mali ve hukuki sorumluluklar doğurabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
Bu sayfa en son 5.06.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ