PAYLAŞ

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi İle İlgili Duyuru

İstanbul.26.03.2018
Sayı : 2018/112

Sayın Meslektaşımız,

Sigortacılık Eğitim Merkezi SEGEM tarafından yayınlanan, "Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi” duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

                                                  Saygılarımızla.

                                        Sigorta Eksperleri Derneği
                                              Yönetim Kurulu

2018 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na dayanılarak hazırlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası "Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır. Eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur.” hükmünü amirdir.

Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi'ne eksper olmayan kişiler başvuramayacaktır. 1.1.2013 tarihinden önce ruhsat almış eksperlerin eğitimleri tamamlaması, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği, zorunluluk arz etmektedir. Ancak diğer eksperlerin (1.1.2013 tarihinden sonra ruhsat almış olanlar ile daha önce bu eğitimleri tamamlayarak beş yıllık yenileme süresini bekleyenlerin) eğitime katılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Eksperler sadece ruhsat sahibi oldukları eksperlik dallarına ilişkin eğitimler ile temel eğitime başvuru yapabilecektir.

Eksperler, 2013, 2015, 2016 ve/veya 2017 yıllarında düzenlenen "Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar aldıkları eğitimlerihttp://segem.org.tr/EksperSorgula.asplinkinden sorgulayabilirler. Bu sorgu sonucuna göre eksperler, ruhsat sahibi oldukları branşlar itibariyle almaları gereken eğitimleri belirleyeceklerdir. Temel eğitim modülünün tamamlanması tüm eksperler için zorunludur. Ruhsat sahibi oldukları branşlara ilişkin eğitimleri almasına rağmen temel eğitimi tamamlamayan eksperler eğitimi tamamlamamış sayılacaklardır.

Bu amaçla, "Temel Sigortacılık”, "Mühendislik”, "Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık”, "Kara Araçları”, "Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat”, "Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları”, "Kredi ve Finans, Emniyeti Suistimal, Hukuksal Koruma ve Destek” eğitimleri için belirlenen başvuru ve eğitimi izleme süreleri:
Eğitim Başvuru Süresi:23 Mart-20 Aralık 2018
Eğitimi İzleme Süresi:24 Mart-21Aralık 2018

>>2013, 2015, 2016 ve/veya 2017 yıllarında düzenlenen "Eksper Yenileme Eğitimleri” kapsamında bugüne kadar alınan eğitimleri sorgulamak içinlütfen tıklayınız...
>>Başvuru Kılavuzu içinlütfen tıklayınız...
>>Başvuru formu içinlütfen tıklayınız…

Kamuoyuna duyurulur.

SEGEM

Bu sayfa en son 26.03.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ