PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM Ekran Geliştirme Hakkındaki Duyuru

İstanbul.20.04.2020
Sayı :    2020/122

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, SBM Ekran Geliştirme hakkındaki duyuru aşağıda yer almaktadır.

SBM Online ekranları üzerinden ve web servis aracılığı ile girilen eksper raporlarında, İşçilik Bilgileri ekranında "Detay Açıklama” alanı zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayedeDeğer Kaybı hesabı başta olmak üzere tazminat tutarları daha doğru bir şekilde hesaplanabilecektir. İşçilik ‘'Detay Açıklama'' alanında her bir işçiliğin ayrı ayrı belirtilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca denetime elverişliliğin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi adına SBM Online ekranları üzerinden ve web servis aracılığı ile girilen motorlu araç sigortalarındaki eksper raporlarında Ekspertiz Ücretlerinin 25 Mart 2020 Tarih ve 31079 sayılı Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi 10. Fıkrasına istinaden koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki brüt hasar tutarı üzerinden hesaplanıp, eksper raporu üzerinde belirtilerek gönderilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere, SBM Online ekranları üzerinden ve web servis aracılığı ile girilen eksper raporlarında Değer Kaybı başta olmak üzere tazminat tutarlarını doğru bir şekilde hesaplanabilmesi İşçilik Bilgileri ekranında "Detay Açıklama” alanı zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca denetime elverişliliğin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi adına SBM Online ekranları üzerinden ve web servis aracılığı ile girilen motorlu araç sigortalarındaki eksper raporlarında Ekspertiz Ücretlerini zorunlu gönderilmesi sağlanmıştır.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Bu sayfa en son 20.04.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ