PAYLAŞ

T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2016/24 Sayılı Mükerrer Trafik Poliçesi Üretimine İlişkin Genelge hk.

İstanbul.10.10.2016
Sayı    : 2016/431

Sayın Üyemiz,

T.C.Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ve 01.10 2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016/24 sayılı genelge doğrultusunda Trafik Poliçeleri üretimine ilişkin kurallarda aşağıdaki gibi değişiklik olmuştur.

Bu kapsamda 01.10.2016 tarihi itibarı ile aynı poliçe vade aralığını kapsayacak şekilde yürürlükte 2 trafik poliçesi olabilecektir. Bu sebepten dolayı aşağıda belirtilmiş olan 2 senaryo konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.

· SBM sisteminde mükerrer poliçe tespiti durumunda vade aralığı kontrol edilmelidir, böyle bir durumun tespiti halinde;

o Senaryo 1'de görüleceği üzere mükerrer poliçelerden sadece birinin poliçe vadesi hasar tarihini kapsadığından dolayı hasar vadesini kapsayan poliçe üzerinden işlem yapılmaktadır.

o Senaryo 2'de görüleceği üzere meydana gelen hasar mükerrer poliçelerin ikisinin de poliçe vade aralığında meydana gelmiştir. Bu durumda 5.madde gereği hasar son tanzim edilen poliçe üzerinden işlem görecektir.

· Tarafınıza atanmış hasar dosyaları ile ilgili tedarik, mini onarım ...vb işlemler yapılmadan önce SBM ekranlarından hasar tarihini kapsayan mükerrer poliçe olup olmadığı kontrol edilmeli ve buna göre işlem yapılmalıdır.

· Mükerrer poliçe durumunda diğer poliçeden dosya açılıp açılmadığı kontrol edilmeli ve açılmış dosya mevcutsa eksperine duruma ilişkin bilgi verilmelidir. Aksi durumda mükerrer hasar ödemesi durumu ile karşılaşılabilir.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu

 

 


Bu sayfa en son 10.10.2016 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ