PAYLAŞ

Değer Kaybı İle İlgili Duyuru

İstanbul.18.05.2018
Sayı      : 2018/195

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Değer Kaybı ile ilgili duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

                                                                                                              Saygılarımızla.

                                                                                                     Sigorta Eksperleri Derneği
                                                                                                             Yönetim Kurulu

 

 


Sayın Sigorta Eksperi,

Danıştay 15. Dairesinin 2017/2261 ve 2017/2013 Esasında açılan davalar kapsamında, 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 7, 8, 9 ve 10'a 11.07.2017 tarihli ve 30121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle eklenen, "Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin %15'ini aşamaz.” tümcesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Önemle duyurulur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

Bu sayfa en son 21.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ