PAYLAŞ

2019 Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

İstanbul.11.01.2019
Sayı :     2019/12

Sayın Üyemiz,

Oto Dışı Branşlarda Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, bir örneği ekte yer alan 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin Genelgenin 7 nci maddesine istinaden ; TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında (%20.30) güncellenerek TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Yeni tarife aşağıda olup, bilgilerinize sunarız.

                                               Saygılarımızla.

                                 Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
                                                Yönetim Kurulu

1. Sivil rizikolara ilişkin sigortalar kapsamında (ticari rizikolar hariç) meydana gelen hasarlarda yapılacak ekspertiz işlemlerinde aşağıdaki tarife uygulanır:

Hasar Tutarı (TL)

Asgari Ekspertiz Ücreti (TL)

0-2.500

      277,82

2.501-10.000

      277,82+(Hasar Tutarı-2.500)*0,035

10.001-50.000

      643,16+(Hasar Tutarı-10.000)*0,03

50.001-100.000

   2.310,08+(Hasar Tutarı-50.000)*0,025

100.001 TL ve üstü

4.046,46 TL'den az olmamak üzere takdiren

 

 

 

 

Önemli Not: Danıştay Onuncu Dairesinin 03.10.2017 tarihli ve 2017/1601 Esas Numaralı kararı ile söz konusu Genelgenin 2, 4 ve 6 ncı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu sayfa en son 11.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ