PAYLAŞ

2021 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

EK-2

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

(2021 Yılı)

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0 - 2.801

347,32

2

2.802,12 - 11.204

347,32 + (Hasar Tutarı-2.801)*0,035

3

11.205,12 - 56.020

805,57 + (Hasar Tutarı-11.204)*0,030

4

56.021,12 - 112.040

2.893,99 + (Hasar Tutarı-56.020)*0,025

5

112.041,12 - 280.100

5.069,81 + (Hasar Tutarı-112.040)*0,02

6

280.101,12 ve üzeri

8.431,01 TL’den az olmamak üzere takdiren

UYGULAMA ESASLARI

1. Tarifede yer alan ücretler, sivil rizikolar için geçerli olup, KDV hariç tutarlardır.

2. Ticari, sınai, endüstriyel rizikolar bakımından asgari ücretler, sivil rizikolar için hesaplanan ücretin %20 fazlasıdır.

3. Beşinci kademeye kadar (beşinci kademe hariç) şehir dışı ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlere %25 ilave ödeme yapılır.

4. Uzaktan ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlerin 2/3’ü kadar ödeme yapılır.

5. Araç ile gidilen ekspertizlerde, ekspertiz noktasına ulaşım mesafesi 50 km üzerinde ise, bu mesafeyi aşan kısım için masraflar ödenir. Masraflar; "(yapılan km * 7 lt/100 km * ekspertiz tarihindeki yakıt fiyatı *1,3) + otoyol + köprü geçiş ücreti + feribot ücreti + otopark ücreti” olarak hesaplanır.

6. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin hasar tespit işlemleri bu Tarife kapsamı dışındadır.

7. Hasar tutarı kademeleri ve ücret formülü her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

Ör: Enflasyon oranı %5 varsayıldığında, 2021 yılı için 1. ve 2. kademe örnek hesaplamaları aşağıdaki şekilde olacaktır;

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0 - 2.625

325,5

2

2.626,05 - 10.500

325,5 + (Hasar Tutarı - 2.626,05) * 0,035

Bu sayfa en son 13.01.2021 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ