PAYLAŞ

2019 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

1. Sivil rizikolara ilişkin sigortalar kapsamında (ticari rizikolar hariç) meydana gelen hasarlarda yapılacak ekspertiz işlemlerinde aşağıdaki tarife uygulanır:

Hasar Tutarı (TL)

Asgari Ekspertiz Ücreti (TL)

0-2.500

277,82

2.501-10.000

277,82+(Hasar Tutarı-2.500)*0,035

10.001-50.000

643,16+(Hasar Tutarı-10.000)*0,03

50.001-100.000

2.310,08+(Hasar Tutarı-50.000)*0,025

100.001 TL ve üstü

4.046,46 TL'den az olmamak üzere takdiren

 

 

 

 

Önemli Not: Danıştay Onuncu Dairesinin 03.10.2017 tarihli ve 2017/1601 Esas Numaralı kararı ile söz konusu Genelgenin 2, 4 ve 6 ncı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu sayfa en son 22.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ