PAYLAŞ

2018 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

İstanbul.16.01.2018
Sayı     : 2018/16

Sayın Üyemiz,

Oto Dışı Branşlarda Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, bir örneği ekte yer alan 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin Genelgenin 7 nci maddesine istinaden ; TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında (%15,47) güncellenerek TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Yeni tarife aşağıda olup, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


1. Sivil rizikolara ilişkin sigortalar kapsamında (ticari rizikolar hariç) meydana gelen hasarlarda yapılacak ekspertiz işlemlerinde aşağıdaki tarife uygulanır:

Hasar Tutarı (TL)

Asgari Ekspertiz Ücreti (TL)

0-2.500

230,94

2.501-10.000

230,94+(Hasar Tutarı-2.500)*0,035

10.001-50.000

534,63+(Hasar Tutarı-10.000)*0,03

50.001-100.000

1.920,27+(Hasar Tutarı-50.000)*0,025

100.001 TL ve üstü

3.363,64 TL'den az olmamak üzere takdiren

 

 

 

Önemli Not: Danıştay Onuncu Dairesinin 03.10.2017 tarihli ve 2017/1601 Esas Numaralı kararı ile söz konusu Genelgenin 2, 4 ve 6 ncı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu sayfa en son 25.04.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ