PAYLAŞ

Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi

İstanbul.07.01.2020
Sayı : 2020/06

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesine dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim KuruluSayın Sigorta Eksperi,

İlgili mevzuat uyarınca, TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında (%11,84) güncellenen Motorlu Araç Sigortalarında Uygulanacak "Ekspertiz Ücret Tarifesi” www.sigorta.org.tr adresli internet sayfamızda yayınlanmış olup bir örneği aşağıda iletilmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

MOTORLU ARAÇLAR

· Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet : 243,76-TL’den az ve 1083,32-TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i

· Ağır Vasıta : 361,12-TL’den az ve 1624,98-TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i

· İş Makinası : 541,66-TL’den az ve 2347,20-TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i

· Değer Kaybı : 270,83-TL’den az ve 902,76-TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen değer kaybı tutarının %1,5’i

· Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti : 270,83-TL

UYGULAMA ESASLARI

1- Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

2- Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

3- Eksper tarafından, ekspertiz hizmeti ile birlikte Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı veri girişi ve yedek parça tedarik hizmeti* de yapıldığı takdirde ayrıca ücret talep edilmez.

4- Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.*

5- Maddi hasarlı kazalara ilişkin olarak tarafların talebi halinde eksper tarafından tanzim edilecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili ücret, talep eden/edenler tarafından ödenir.*

6- (Değişik 2018/8 S. Genelge)** Ücret tarifesi, her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(*) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.12.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/1223 Numaralı kararı ile söz konusu ifadelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(**) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge ile 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2018/8)
Bu sayfa en son 25.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ