PAYLAŞ

(2015/1) Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından 06.01.2015

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu

(2015/1)

Bilindiği üzere Müsteşarlığımızın bağlı olduğu Bakanlık Makamından istihsal olunan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Araç İşletenleri İçin 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları başlıklı Tablo 1'in dipnotu otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç türü için:

"Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.”

hükmünü öngörmektedir.

Bu çerçevede, 2014/13 sayılı Sektör Duyurusu yayımlanmış ve otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç türünde düzenlenen ve ve yürürlükte olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri bakımından ilgili aracın mevcut teminat tutarına ek olarak ayakta yolcu için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminatlarına eklenecek tutar 2015 yılından başlayarak 2018 yılını kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Müsteşarlığımızca istihsal olunan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ 28.12.2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan araç türü için Resmi Gazete'de yayımlanmış olan teminat tutarına ek olarak 2015 ve sonraki 3 yıl bakımından ayakta yolcu için eklenmesi gereken tutar yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yıllar

Ayakta Yolcu İçin Eklenecek Tutar

2015

1.839.020

2016

1.965.850

2017

2.092.680

2018

2.282.920

Bu sayfa en son 25.06.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ