PAYLAŞ

(2015/7) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev'i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından   11.02.2015 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev'i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu

(2015/7)

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız tarafından istihsal edilen 21 Kasım 2014 tarihli ve 2014/28 sayılı "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev'i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu” ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamında şirketlerin nev'i değişikliği sonrası düzenlenecek Trafik Sigortası poliçelerinde, ilgililerin talebi üzerine, nev'i değiştiren şirketin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının yeni düzenlenecek poliçelerde dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak sigortacılık sektöründen gelen başvurularda, sigortalı araç malikinin şahıstan şirkete çevrilmesi durumunda hasarsızlık indirim haklarının devam edip etmeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili Sektör Duyurusunda yeni düzenlenecek poliçelerde indirim hakkının devamı açık bir şekilde nev'i değiştiren şirketler ve leasing kiracıları ile sınırlandırılmış olup sigortalı araç malikinin şahıstan şirkete çevrilmesi durumunda ise söz konusu basamak indirim hakkının kullanılmasına imkan tanınmamıştır.

Öte yandan, tarife serbestisi paralelinde, sigorta şirketlerinin sigortalı araç malikinin şahıstan şirkete çevrilmesi durumunu dikkate almak istemeleri halinde, bu durumun Tarife priminin belirlenmesinde kullanılan parametreler arasına eklenmesi ile mümkün olabileceği de izahtan varestedir.
Bu sayfa en son 25.06.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ