PAYLAŞ

Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesi

İstanbul.07.01.2020
Sayı : 2020/07

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


İlgili mevzuat uyarınca, TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında (%11,84) güncellenen Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak "Ekspertiz Ücret Tarifesi” www.sigorta.org.tr adresli internet sayfamızda yayınlanmış olup bir örneği aşağıda, 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin Genelge örneği ise, ekte iletilmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge ile 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2018/8) kapsamında güncellenen, 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin Genelgede belirtilen güncel ekspertiz ücreti aşağıda yer almaktadır.

1. Sivil rizikolara ilişkin sigortalar kapsamında (ticari rizikolar hariç) meydana gelen hasarlarda yapılacak ekspertiz işlemlerinde aşağıdaki tarife uygulanır:

Hasar Tutarı (TL)

Asgari Ekspertiz Ücreti (TL)

0-2.500

310,71

2.501-10.000

310,71+(Hasar Tutarı-2.500)*0,035

10.001-50.000

719,31+(Hasar Tutarı-10.000)*0,03

50.001-100.000

2.583,59+(Hasar Tutarı-50.000)*0,025

100.001 TL ve üstü

4.525,56 TL'den az olmamak üzere takdiren

Önemli Not: Danıştay Onuncu Dairesinin 03.10.2017 tarihli ve 2017/1601 Esas Numaralı kararı ile söz konusu Genelgenin 2, 4 ve 6 ncı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

žlgili Dosyalar

  Dosya Adž Dosya Boyutu  
2017_3 sayili Genelge.pdf 311,95 KB žndir
Bu sayfa en son 25.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ