PAYLAŞ

(2009 /29 ) Sigorta Eksperlerlik Belgelerinde Dallara Göre Eksperlik Eşleştirmesi Ve Müktesep Haklara İlişkin Sektör Duyurusu

27/10/2009

SİGORTA EKSPERLERLİK BELGELERİNDE DALLARA GÖRE EKSPERLİK EŞLEŞTİRMESİ VE MÜKTESEP HAKLARA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2009 /29 )

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Eksperleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen yeni risk dallarına göre eksperlik belgeleri/ruhsatlarının eşleştirmesi Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görüşleri alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenmiş ve yeni ruhsatlar buna göre dağıtılmıştır. Ancak, uygulamada bazı sorunların çıktığı görüldüğünden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Geçmişte "Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza ve Sorumluluk” sigortaları dalında eksperlik belgesi sahibi olanlara yeni mevzuatla "Mühendislik” ruhsatı ayrıca verilmiştir. Bu çerçevede, mevcut eksperlerin yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık hasarları ile mühendislik hasarlarına birlikte bakmalarına bir engel bulunmamaktadır. Buna göre, eksperler yeni branş düzenlemesinin yapılmasından önce var olan belgeleri ile hangi tür işlere bakıyorlar ise, yeni ruhsatlar ile geçmişte bakılan tüm işler kapsanıyor olduğundan, yine aynı şekilde söz konusu işlere bakmaya devam edebileceklerdir. Yalnızca, geçmişte var olan bir belgeye karşılık, bugün sahibi bulundukları ruhsatlardan o işe uygun olanını kullanacaklardır.

Diğer taraftan, yeni mevzuat ile tüm ruhsatlar bağımsız olarak düzenlendiğinden, "Yangın, Doğal Afet Kaza ve Hırsızlık” dalında ruhsat alacak eksperlerin "Mühendislik” dalında ekspertiz yapmaları mümkün olmayacaktır. Her ne teminat altında verilirse verilsin, her hasar yalnızca ilgili ruhsat sahibi eksperlerce bakılabilecektir.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ