PAYLAŞ

(2007/16) Levhaya Kayıt Olan Gerçek Ve Tüzel Kişi Eksperlere İlişkin Sektör Duyurusu

25.10.2007

Hazine Müsteşarlığından:

LEVHAYA KAYIT OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ EKSPERLERE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2007/16)

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun Geçici 6.maddesi gereğince, gerçek ve tüzel sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) nezdindeki Levhaya kaydını yaptırması gerekmektedir.

Bu çerçevede TOBB nezdindeki levhaya kayıt olan gerçek ve tüzel eksperlerin bir listesi TOBB'un web sayfasında güncellenecektir.

Diğer taraftan, TOBB'a yapılan müracaatların incelenmesinde, bazı tüzel kişilerin şirket kuruluşundan sonra Müsteşarlığımız nezdinde tutulan sicile kaydolmadan Levhaya kayıt için müracaat ettikleri tespit edilmiştir ancak, bunların Levhaya kayıtları yapılmamıştır.

Levhaya kaydolmamış gerçek ve tüzel kişilerin eksperlik yapmaları veya sigorta şirketlerinin bu kişileri eksper olarak görevlendirmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, sigorta şirketlerinin sigorta eksperi olarak tüzel kişileri görevlendirmeleri halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun sigorta eksperlerine ilişkin 22.maddesinin 12.fıkrası hükmüne riayet etmeleri de gerekmektedir. Aksi uygulama durumunda 5684 sayılı Kanun gereği işlem yapılacaktır.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ