PAYLAŞ

2014/6 Sayılı Genelge

2017/-18 Nolu Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır 

İstanbul.04.06.2014
Sayı : 2014/154

Sayın Meslektaşımız,

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 21.05.2014 tarihli ve 6 sayılı (2014/6) "(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede ve Eki Tutanakta Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Genelge ile Kaza Tespit Tutanağı revize edilmiş olup, söz konusu revizyon kapsamında, Kaza Tespit Tutanağının 4-Sürücü Bilgileri ile 6-Trafik Sigortası Poliçe Bilgileri başlıkları altında hem sürücünün hem de sigortalının cep telefon no ve e-posta bilgilerinin ayrı ayrı girilmesi için gerekli alan açılmıştır.

Diğer taraftan elektronik ortamda doldurulan Kaza Tespit Tutanaklarının geçerliliğini teminen 2007/7 Sayılı Genelgenin ilgili maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.


Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Genelge için TIKLAYINIZ.
Revize Kaza Tespit Tutanağı için TIKLAYINIZ.
Kaza Tespit Tutanağı Açıklamalar için TIKLAYINIZ.

Bu sayfa en son 23.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ