PAYLAŞ

2019 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

MOTORLU ARAÇLAR

  • Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet:217,95-TL'den az ve 968,63-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i
  • Ağır Vasıta:322,89-TL'den az ve 1452,95-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i
  • İş Makinası:484,32-TL'den az ve 2098,71-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5'i
  • Değer Kaybı:242,16-TL'den az ve 807,19-TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen değer kaybı tutarının %1,5'i
  • Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti:242,16-TL

UYGULAMA ESASLARI

1- Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

2- Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

3- Eksper tarafından, ekspertiz hizmeti ile birlikte Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı veri girişive yedek parça tedarik hizmeti* de yapıldığı takdirde ayrıca ücret talep edilmez.

4-Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.*

5-Maddi hasarlı kazalara ilişkin olarak tarafların talebi halinde eksper tarafından tanzim edilecek Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili ücret, talep eden/edenler tarafından ödenir.*

6-(Değişik 2018/8 S. Genelge)**Ücret tarifesi, her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(*) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.12.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/1223 Numaralı kararı ile söz konusu ifadelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(**) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge ile 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2018/8)

Bu sayfa en son 22.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ