PAYLAŞ

(2015/49) Eksperleri Atama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Hazine Müst dan:                                                                27.11.2015

SIGORTA EKSPERLERI ATAMA YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA 
ILIŞKIN GENELGE (2015/49)

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği 25.11..2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir, Anılan Yönetmelikle yer alan atama sistemine ilişkin süreçler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) internet sayfası üzerinden yürütülmektedir.

2, Anılan Yönetmelik kapsamında motorlu araç sigortalarında uygulanacak ekspertiz ücreti, 28.08.2015 tarihli ve 2015/34 sayılı Ekspertiz ücret Tarifesine ilişkin Genelge ile belirlenmiştir.

" 426.04.2013 tarihli ve .2013/7 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge" ile "05.06.2013 tarihli ve 2013/9 sayılı 26.04.201.3 tarihli ve 2013/7 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne ilişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu sayfa en son 19.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ