PAYLAŞ

(2015/19) Sayılı Genelge

Hazine Müsteşarlığından: 19/06/2015

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

(2015/ 19)

2015/11 sayılı Genelgenin 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigorta konusu tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti için yapılacak risk incelemesinde ekte yer alan ilgili kontrol listesi esas alınır.

Sigorta konusu faaliyeti kendi nam ve hesabına yürüten, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel ile arasında iş akdi olan gerçek ve tüzel kişi sigorta poliçesinin sigorta ettirenidir ve istihdam ettiği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için sigorta yaptırmak zorundadır. Zorunlu reasürans eşiğinde sigorta ettirenin istihdam ettiği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı esas alınır.

Yer altı kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan aynı ruhsat alanı içindeki bir ocakta sigorta ettiren vasfına sahip birden fazla gerçek ve tüzel kişi olması durumunda ocak temelinde risk inceleme heyeti teşkil edilir ve ocak temelinde rapor düzenlenir. Bu durumda risk inceleme heyetine ödenecek bedel sigorta poliçelerini düzenleyen ilgili sigorta şirketleri arasında bölüştürülür.”

Bu sayfa en son 25.06.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ