PAYLAŞ

(2015/17) 06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin

Hazine Müsteşarlığından: 15/05 /2015

06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

(2015/ 17)

2015/11 sayılı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

"29347 sayılı ve 06.05.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek risk incelemesi kapsamında oluşturulacak risk inceleme heyetinde görev almak üzere Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdindeki veri tabanı üzerinden atanan uzmanların anılan Tebliğde aranan şartları taşımadığının tespit edildiği durumda söz konusu kişi yerine ilgisine göre SBM nezdindeki veri tabanından yeni bir kişi atanır ve atama Tebliğde aranan şartları sağlayan kişi tespit edilene kadar tekrarlanır. Bu süreç sonucunda mezkur şartları taşıyan kişinin bulunamaması durumunda en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan maden mühendisleri arasından ilgisine göre anılan mevzuatla öngörülen sayıda atama yapılır.”

Bu sayfa en son 25.06.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ