PAYLAŞ

(2015/14) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge

Hazine Müsteşarlığından: 27/05/2015

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge

(2015/14)

14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2.-2.2. maddesi:

"Hak sahibi aracının, bu madde uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri karşılayan, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. (…)”

hükmünü amirdir.

Bu itibarla, ilgili hüküm çerçevesinde Müsteşarlığımızca sürdürülen söz konusu çalışmalar devam etmekte olup, mevcut durumda olduğu gibi, yetkili, anlaşmalı ve özel tüm onarım servisleri hak sahibinin onarım talep edebileceği onarım servisi olarak belirlenmiştir.

Bu sayfa en son 25.06.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ