PAYLAŞ

(2014/11) Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge

Hazine Müsteşarlığından: 27/08/2014

YAZIŞMA KURALLARINA İLİŞKİN GENELGE (2014/11)

Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, bankalar, sigorta ve reasürans brokerleri, sigorta acenteleri ile sigorta eksperlerinin Müsteşarlığımızı muhatap tüm yazılarında aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Bu kurallara uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(1) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri ve bankalarca (bankalar tarafından Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde tesis edilen "teminatlar” kapsamında yapılan yazışmalar hariç) gönderilen Müsteşarlığımızı muhatap tüm yazıların iki imza ile gönderilmesi ve imzalardan en az birinin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısına yahut yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk kişilere ait olması gerekmektedir.

(2) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince (Birlik) gönderilen Müsteşarlığımızı muhatap yazıların iki imzalı ve imzalardan en az birinin Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya Birlik Yönetim Kurulu üyesine ait olması gerekmektedir.

(3) Tüzel kişi sigorta ve reasürans brokerlerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında tek imza durumunda bu imzanın, birden fazla imza durumunda ise imzalardan en az birinin sigorta brokerini sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili yönetici olarak Genel Müdür, Müdür ya da yardımcısına ait olması gerekmektedir. Gerçek kişi brokerler ise, yazıları kendileri imzalamak zorundadır.

(4) Sigorta acentelerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında yer alan imzaların, gerçek kişi acentelerde gerçek kişi acenteye; tüzel kişi acentelerde ise acente müdürüne veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişiye ait olması gerekmektedir.

(5) Sigorta eksperlerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında yer alan imzaların, gerçek kişi sigorta eksperlerinde gerçek kişi sigorta eksperine, tüzel kişi eksperlerde ise mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden ve eksper olması zorunlu olan şirket yetkililerinden birine ait olması gerekmektedir.

(6) Yazılarda imzası bulunan kişilerin ad ve unvanlarının belirtilmesi gerekmektedir.

(7) Yazıların Müsteşarlığımız personeli adına değil, Hazine Müsteşarlığının sigortacılıkla ilgili birimine (Sigortacılık Genel Müdürlüğü veya Sigorta Denetleme Kurulu) hitaben gönderilmesi gerekmektedir.

(8) Müsteşarlığımız sigorta denetim elemanlarının doğrudan ilettikleri yazılara cevabi yazıların, unvanı da belirtilmek suretiyle doğrudan ilgili denetim elemanı adına ve görev yaptığı merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı muhatap yazıların Müsteşarlığımız Ankara adresine, Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin ise anılan grup başkanlığı adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(9) 2009/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

(10) Bu Genelge 01.09.2014 tarihinde yürürlüğe girer.


Bu sayfa en son 11.09.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ