PAYLAŞ

(2013 / 9) Sayılı (2013/7) Sayılı Genelgede Değişik Yapılmasına İlişkin Genelge

Hazine Müsteşarlığından: 5.6.2013

26.04.2013 TARİHLİ VE 2013/7 SAYILI "MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI HASAR İHBARLARININ YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN GENELGE”DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE

(2013 / 9)

1. 26.04.2013 tarihli ve 2013/7 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”nin 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"10. Her iki tarafın da kendi eksperini tayin ettiği durumlarda, her iki rapor üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde uyuşmazlık derhal sistem üzerinden Merkeze iletilir. Bu durumda, İcra Komitesi tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde Sistem tarafından hakem eksper tayin edilir.”

2. Bu Genelge 5/6/2013 tarihinde yürürlüğe girer.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ