PAYLAŞ

(2012/6) Sayılı Genelge

 

2017/-18 Nolu Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır 

 

 

YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK KAZA TESPİT TUTANAKLARINA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE

2012/6

1. Hazine Müsteşarlığının 28.12.2007 tarihli ve 2007/27 sayılı "Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge” sine aşağıdaki 24 üncü madde eklenmiştir.

 24. Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında kazaya karışan araçlar için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin sigortacısının aynı şirket olması durumunda, söz konusu kazanın taraflarının ilgili sigorta şirketince yapılan kusur değerlendirmesinin kendilerine iletilmesinden itibaren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi-Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Tutanak Değerlendirme Komisyonuna 3 iş günü içinde bu kusur değerlendirmesine karşı bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakları saklıdır. Bu itiraz hakkında Genelgenin 17. Maddesi çerçevesinde işlem tesis edilir. Anılan itiraz süresinin tamamlandığının ispat yükü iddia edene aittir.

 2. Bu Genelge 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu sayfa en son 23.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ