PAYLAŞ

(2009/20) YAZIŞMA KURALLARINA İLİŞKİN GENELGE

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü):                                                            2/12/2009

YAZIŞMA KURALLARINA İLİŞKİN GENELGE
(2009/20)

Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans brokerleri, sigorta acenteleri ile sigorta eksperlerinin Müsteşarlığımızı muhatap tüm yazılarında aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Bu kurallara uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(1) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerince gönderilen Müsteşarlığımızı muhatap tüm yazıların iki imza ile gönderilmesi ve imzalardan en az birinin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısına yahut yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk kişilere ait olması gerekmektedir.

(2) Tüzel kişi sigorta ve reasürans brokerlerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında tek imza durumunda bu imzanın, birden fazla imza durumunda ise imzalardan en az birinin sigorta brokerini sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili yönetici olarak Genel Müdür, Müdür ya da yardımcısına ait olması gerekmektedir. Gerçek kişi brokerler ise, yazıları kendileri imzalamak zorundadır.

(3) Sigorta acentelerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında yer alan imzaların, gerçek kişi acentelerde gerçek kişi acenteye; tüzel kişi acentelerde ise acente müdürüne veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişiye ait olması gerekmektedir.

(4) Sigorta eksperlerinin Müsteşarlığımızı muhatap yazılarında yer alan imzaların, gerçek kişi sigorta eksperlerinde gerçek kişi sigorta eksperine, tüzel kişi eksperlerde ise mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden ve eksper olması zorunlu olan şirket yetkililerinden birine ait olması gerekmektedir.

(5) Yazılarda imzası bulunan kişilerin ad ve unvanlarının muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.

(6) Yazıların Müsteşarlığımız personeli adına değil, "Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü”ne hitaben gönderilmesi gerekmektedir.
Bu sayfa en son 19.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ