PAYLAŞ

(2007/22) Sigortacılık Kanununun Sigorta Eksperlerine İlişkin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Hazine Müsteşarlığından: 20/11/2007

SİGORTACILIK KANUNUNUN SİGORTA EKSPERLERİNE İLİŞKİN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE

(2007/22)

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun sigorta eksperlerine ilişkin Geçici 6.maddesi gereğince, sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) nezdinde tutulan Levhaya kaydını yaptırması; 22.maddesinin 12.fıkrası gereğince de; Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işinin tüzel kişiye verilmesi; işi takip edecek olan gerçek kişi sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi düzenlenmesi; ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin imzasının da yer alması gerekmektedir. Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperlerinin tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul etmesi, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunması ve bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışması mümkün değildir.

Söz konusu hükümlerin uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

1) Sigorta şirketlerince, TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıtlı bulunmayan kişilere ekspertiz görevi verilmemesini teminen, sözkonusu Levha kayıtlarının sigorta şirketlerince TOBB internet sayfasından takip edilmesi gerekmektedir.

2) Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan gerçek kişi sigorta eksperlerinin tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul etmesi, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunması ve bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışması mümkün değildir.

3) Gerçek kişi sigorta eksperleri, bir tüzel kişi sigorta eksperi nezdinde çalışmadığı sürece, bağımsız çalışabileceği gibi, birden fazla tüzel kişi eksper tarafından da yetkilendirilebilir.

4) Tüzel kişi sigorta eksperleri, nezdinde bulunan eksperler dışında bir gerçek kişi eksperi yetkilendirmesi durumunda, yetkilendirilen eksperi, ekspertiz görevini vermeden önce TOBB nezdinde tutulan Levha bilgilerinin yayımlandığı internet sayfasında yer alan tüzel kişilikte görevli eksperlere ilave ettirmek zorundadırlar.

5) Tüzel kişi sigorta eksperleri, kendileri namına görev yapan gerçek kişi eksperlerin işlemlerinden müteselsilen sorumlu olacaklardır.

6) Kanunun 22.maddesinin 12.fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişi sigorta eksperleri ve tüzel kişi sigorta eksperlerinin yetkilileri ile, Kanunun Geçici 6.maddesine aykırı olarak Levhaya kayıtlı olmadan sigorta eksperliği faaliyetinde bulunanlar aynı Kanunun 35.maddesi gereğince cezalandırılacaktır.

Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ