PAYLAŞ

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

İstanbul, 25.04.2018
Sayı     :2018/165

Değerli Üyelerimiz ve Meslek Mensupları,

Son dönemlerde gerek Derneğimiz Başkanı ve Gerekse Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında; iş adetleri, ciro miktarları, rant ve rüşvet yoluyla haksız mesleki çıkar elde etme gibi başta sosyal medya hesapları olmak üzere türlü mecralarda yersiz ve mesnetsiz iddialarda bulunulduğu görülmüştür.

Yaklaşan seçimler dolayısıyla, algı yönetimi yapılarak itibarsızlaştırmaya yönelik görülen bu mesnetsiz iddiaların aslı olmadığını bilgilerinize sunar, kesinlikle itibar edilmemesini rica ederiz. Mevcut iddiaların, yayınlanan iş adetleri de ortada iken gerçek durumlarla bir ilgisi olmadığı; iddialarda bulunanların, iddialarını belge ile desteklememeleri ve herkesçe bilinen yasal mercilere/yollara başvurmamaları şeklinde de kendini açıkça göstermektedir. Bu itibarla yaşanan haksız ithamlar sürecinin tarafımızca yargıya taşındığını ve haksız ithamlarda bulunan kişiler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı' na 2018/21817 soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunulduğunu siz değerli üyelerimiz ve meslek mensuplarının bilgisine sunarız.

Bu güne kadar çamur at izi kalsın şeklinde yönetilen ve geçmişte birçok örneğine rastladığımız seçim süreçlerinden farklı olarak; bu kez aynı yöntemle karşılık vermeyeceğimizi, bu güne kadar sadece icraatlarıyla sektörün tüm paydaşlarından takdir görmüş bir yönetim kadrosu olarak ilerleyen süreçte de duruşumuzu bozmayacağımızı bilgi ve dikkatinize sunar Derneğimiz Genel Kurul toplantısında yönetime talip olacak tüm aday veya adaylara başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Bu sayfa en son 25.04.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ