PAYLAŞ

Kabul Edilmeyen Bilirkişilik Başvuruları ve İtiraz Süresi Hk.

İstanbul.04.01.2018
Sayı :    2018/04

Değerli Üyelerimiz,

Kabul edilmeyen bilirkişilik başvuruları ve itiraz süresi hakkında TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Sayın Sigorta Eksperi,

Adalet Bakanlığının internet sayfasında 2017 yılı için yayımlanan Bilirkişilik Uzmanlık Alanları içerisinde sigorta eksperliği ile ilgili bir alan tanımlanmamıştır. Bu nedenle, bazı Sigorta Eksperlerinin yapmış oldukları bilirkişilik müracaatları ilgili Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından kabul edilmemiştir.

Bilirkişilik Uzmanlık Alanları içerisine sigorta eksperliği ile ilgili alanların dahil edilmesini teminen Birliğimiz Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından gerekli çalışmalar yürütülmekte olup, bu çerçevede, başvurusu onaylanmayan Sigorta Eksperlerinin süresi içerisinde ilgili Bilirkişilik Bölge Kuruluna itiraz etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Önemle Duyurulur

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

Not: Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilmektedir.

Bu sayfa en son 4.1.2018 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ