PAYLAŞ

Levha Aidat Borçları Hk.

Sayın Sigorta Eksperi,

Sigorta Eksperlerinin aidat borçlarının, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında olup olmadığı hususunda Birliğimize başvuruda bulunulmaktadır.

Diğer yandan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan hüküm; "30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” şeklinde olup, Sigorta Eksperlerinin Levha aidat borçları bu Kanun kapsamına alınmamıştır.

Ayrıca, kanuni alacakların af ve yapılandırılması ancak kanunla veya kanunla verilen yetkiye binaen yapılabilmektedir. Kanunumuzda veya ilgili mevzuatında, Sigorta Eksperleri İcra Komitesine, Sigorta Eksperlerinin Levha aidat borçlarını af veya yapılandırma yetkisi verilmemiştir.

Bu kapsamda, Levha aidat borçlarının en geç ilgili yılın 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat uyarınca asıl borcun yanı sıra faiz, icra masrafları ile avukatlık ücretlerinin de ödenmesi gerekecektir. Aidat borçlarınızı http://tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/eos.php linkinden gerçek kişi Levha kayıt numaranız ile kontrol edebilir ve kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Önemler duyurulur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü


Bu sayfa en son 15.11.2016 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ